කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය - ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ සිංහාසනය සහ වස්ත්‍රාභරණ

2023 සැප්තැම්බර් මස 26 ප.ව. 10:16 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

DSCF0014DSCF0030 DSCF0037 DSCF0046 DSCF0047 DSCF0048 DSCF0064 DSCF0071 DSCF0073 DSCF0074 DSCF0075 DSCF0076

දින පොත