මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහලේ කනිෂ්ඨ හා අන්තර් මධ්‍ය ශිෂ්‍ය නිල කමිටුව දිව්රුම් දෙයි.

2022 ජුලි මස 02 පෙ.ව. 10:23 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

 මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහලේ 6-8 කනිෂ්ඨ සහ 9-11 අන්තර් මධ්‍ය ශිෂ්‍ය නිල කමිටුව දිව්රුම් දීම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය උපදෙස්වලට අනුගත ව විදුහල් ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පැවැත්විණි.

විදුහල්පතිනි එම්. අබේගුණසේකර මහත්මියගේ උපදෙස් මත සහකාර විදුහල්පතිනි පූජිමා අදිකාරි, කුමාරි හේරත් යන මහත්මීන් මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කළ අතර එහි දී ශිෂ්‍ය නිල කමිටුවේ සාමාජිකාවෝ 56ක් දිව්රුම් දුන්හ.

කනිෂ්ඨ අංශයේ ක්‍රීඩා නායිකා සනලි සපරමාදු, ශිෂ්‍ය නායිකා මයුමි හෙට්ටිආරච්චි, අන්තර් මධ්‍ය අංශයේ ක්‍රීඩා නායිකා ප්‍රශංසා පේමනාත්, ශිෂ්‍ය නායිකා කිරුතිකා කාර්තිකේයන් වෙත විදුහල්පතිනිය නිල ලාංඡන පැලඳවූ අයුරු සහ කණ්ඩායම් දිව්රුම් දුන් අයුරු මෙහි දැක්වේ.

ඇන්ටන් විජේරත්න විසිනි. 

දින පොත