කලවාන ගාමිණී මැදි මහ විදුහලේ සිසුනායක නායිකාවෝ පදක්කම් පලඳිති

2023 සැප්තැම්බර් මස 26 ප.ව. 10:18 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

ර/ කලවාන ගාමිණී මාධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යනායක නායිකාවක් හට නිල ලාංඡන පැලඳවීම එම විද්‍යාලයේදී පසුගියදා  සිදුකෙරැණි .
විද්‍යාලයේ විදුහල්පති අනුරැද්ධ හබරගමුව මහතාගේ ආරාධනයෙන් ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තිය වශයෙන් කලවාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් සංජීවනී කණ්ඩම්බි මහත්මිය මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූවාය.
( කලවාන - උපේන්ද්‍ර ප්‍රියංකර ජාතුංගම )

දින පොත