ලෝක පාසල් චෙස් තරගාවලියේ අවු. 9න් පහළ රන් පදක්කම රිත්මිකට

2023 සැප්තැම්බර් මස 26 ප.ව. 10:06 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

ග්‍රීසියේ පැවති ලෝක පාසල් චෙස් තරගාවලියේ වයස 9න් පහළ බාලක රන් පදක්කම කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ රිත්මිත තෙහස් කිරින්ගොඩ දිනා ගත්තේය.

තරගාවලියට ලෝකයේ රටවල් 23 ක පාසල් චෙස් ක්‍රීඩකයින් 61ක් සහභාගීවූහ. රිත්මිත තෙහස් තමන් මුහුණදුන් තරග වට 9 යෙන්  ලකුණු 7.5 ක් ලබා ගෙන වයස 9න් පහළ බාලක අංශයේ ශූරතාව දිනා ගත්තේය.

තරගාවලියේ දෙවැනි හා තෙවැනි ස්ථාන දෙකම කසකස්ථානයේ පාසල් ක්‍රීඩකයින් දිනාගත් අතර ඔවුන් දෙදෙනා තරග වට 9 යෙන් ලකුණු ලබාගත්තේ ශ්‍රි ලංකාවේ රිත්මිත තෙහස්ට වඩා ලකුණු භාගයක පරතරයක් තබා ගනිමිනි.  මේ ක්‍රිඩකයින් දෙදෙනා ලබාගත්  ලකුණු 7 කි.

තරගාවලිය ආරම්භයේ සිටම ඉදීයෙන් සිටි රිත්මිත තෙහස් තමාට වඩා ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත ලකුණු වැඩි ක්‍රීඩකයින් අභිබවා මේ ජය ලැබීම විශේෂයෙන්ම කැපී පෙනුණි.

 

දින පොත