පාසල් පුවත්

ගාල්ල ශාන්ත ඇලූවීෂියස් විද්‍යාලයට නව ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක්

2019 මාර්තු 12 වැනි අඟහරුවාදා - 48  

ගාල්ල ශාන්ත ඇලුවීෂියස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා සංකීර්ණය හා පිහිනුම් තටාකය විවෘත කිරීම  අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරැ අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරැ වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් පසුගියදා සිදුකෙරිණි. 
මේ අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරැ වන හිටපු අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි සහ මොහාන් පී. ද සිල්වා යන මහත්වරැද සහභාගී වී සිටියහ.


(ගාල්ල සිරංගිකා ලොකුකරවිට)

දින පොත