පුවත්

පාසල් විවෘත කිරීමට පෙර සෝදිසි කරනවා

2019 අප්‍රේල් 24 වැනි බදදා - 67  

දෙවැනි වාරය සඳහා පාසල් විවෘත කිරීමට පෙර දිවයින පුරා සියලුම පාසැල් පරිශ්‍ර දැඩි පරීක්ෂාවකට ලක් කරන බව අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පැවැසීය.
ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහ පොලිසියේ සහාය ඇතිව එම පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු සිදුකරන බවද ඇමතිවරයා කීය. පාසැල් පරිශ්‍ර සෝදිසි කිරීම පිළිබඳව සියලුම ආරක්ෂක ප්‍රධානීන් දැනුවත් කර තිබෙන බවද ඒ අනුව ලබන සඳුදාට (29) පෙර එම කටයුතු සිදුකෙරෙන බවද අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පැවසීය.

 

කතෝලික පාසල් ලබන සඳුදා තෙක් නිවාඩු

සියලුම පාසල් හෙට අනින්දා නිවාඩු - විශ්ව විද්‍යාලත් නිවාඩු

භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයත් නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා තැබේ

දින පොත