පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු SMART නගරය ලෙස පොලොන්නරු නම් කෙරේ

2019 මැයි 13 වැනි සඳුදා - 44  

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු  සුහුරු නගරය ලෙස පොළොන්නරුව නගරය ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීම ද අද ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් සිදු විය. පිබිදෙමු පොලොන්නරුව වැඩසටහන යටතේ ඉදිකිරිම් නිමකළ ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ජනතා අයිතට පත්කිරීමට සමගාමීව සුහුරු නගරය ලෙස නම් කෙරිණ. වැඩසටහනට පොළොන්නරුව දීප උයනේ 5G සංනිවේදන කුලුන විවෘත කිරීමත් හබරණ පොළොන්නරුව මාර්ගයේ දැනට පවතින සන්නිවේදන දුබලතා මග හැරවීම සඳහා වූ සන්නිවේදන කුලුන විවෘත කිරීමත් ජනාධිපති අතින් සිදු විය.

දින පොත