පාසල් පුවත්

හේමමාලි බාලිකා විදුහලේ ශිෂ්‍ය නායිකා නිල ලාංඡන පැලඳවීම

2019 ජුනි 11 වැනි අඟහරුවාදා - 11  

මහනුවර හේමමාලි බාලිකා විදුහලේ ශිෂ්‍ය නායිකාවන් 48 දෙනෙක් වෙනුවෙන් නිල ලාංඡන පැලඳවීමේ උත්සවයක් පොලිස් පරීක්ෂක ඩි.එම්.සී දේවින්දි වික්‍රමසිංහ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර පුෂ්පදාන ශාලාවේදී පසුගියදා පැවැත්විණි. 
මෙහිදී ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකාව ලෙස ඩි.එම්.එස්.එන් අබේරත්න, උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකා ඩි.එම්.එස්,එම් දිසානායක, ප්‍රධාන ක්‍රීඩා නායිකා රැවන්ති ද සිල්වා, උප ප්‍රධාන ක්‍රීඩා නායිකා ඩබ්ලිව්.ආර්.ටී.ඒ සුගතදාස යන ශිෂ්‍යාවෝ තෝරා පත් කර ගෙන ඇත. 
නිල ලාංඡන පැලඳීමෙන් පසු ශිෂ්‍ය නායිකාවෝ කාන්තා පොලිස් පරීක්ෂිකා දේවින්දි වික්‍රමසිංහ, විදුහල්පතිනි එච්.එම්.ටි.ඩී.කේ ජයරත්න, සහකාර විදුහල්පතිනිය සී.එල් ගුණසේකර, වයි.එස් අබේකෝන්, නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනිය එස්.ඒ.කේ මැණිකේ,සී.එන් මාරසිංහ යන මහත්මියන් සමග සමුහ ඡායාරෑපයකට පෙනී සිටිය අයුරැ. 


(සටහන සහ ජායාරෑප සිසිර කුමාර බණ්ඩාර) 
 

දින පොත