පාසල් පුවත්

ගණිතය හා තොරතුරැ තාක්ෂණය ඉගෙනීමට අපේ ගණිත පාසල

2019 ජුනි 11 වැනි අඟහරුවාදා - 11  

ඌව පළාතේ පාසල්වල ගණිත අධ්‍යාපනය හා තොරතුරැ තාක්ෂණය විෂයයන් සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ආරම්භ කෙරැණු ‘මාර්ගගත %අපේ ගණිත පාසල’ පරිගණක වැඩසටහන හා තොරතුරැ තාක්ෂණ වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කිරීම ඌව පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්  පී.බී විජේරත්න මහතා ඇතුළු ආරාධිත අමුත්තන්ගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේදී පසුගියදා සිදුකෙරිණි.
පළාතේ පාසල්වල 6- 11 වසරවල ඉගෙනුම ලබන සිසු සිසුවියන්ට විෂය නිර්දේශයට අනුව ගණිත අභ්‍යාස වේග පරීක්ෂණයක් ලෙස යොදා ගනිමින් ඌව පළාතේ ගණිත සාධන මට්ටම ඉහළ දැමීම ‘%අපේ ගණිත පාසල’ වැඩසටහනේ අරමුණ වේ. 
එසේම තොරතුරැ හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂයයේ තිබෙන ගැටලු  හා ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් ඉගෙනීමට ict forum නම් වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර තිබේ. අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් www.edudept.up.gov.lk යන ලිපිනය මඟින් මෙම විෂයයන් ඉගෙනීමට හැකි වේ.
ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ආර්.එම්. පියදාස රත්නායක මහතාගේ සංකල්පයක් මත ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සන්ධ්‍යා අඹන්වෙල මහත්මියගේ මෙහෙයවීමෙන් නිර්මාණය වූ වෙබ් අඩවිය පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්  පී.බී විජේරත්න මහතා අතින් ආරම්භ කෙරිණ.


 ( හාලිඇල- විජේරත්න රත්නායක )

දින පොත