පාසල් පුවත්

දැදිගම ප්‍රථමික විද්‍යාලයේ ‘නැණ අස්වැන්න 2017‘ සාහිත්‍ය උළෙල

views : 21
November 19, 2017 04:04 am

දැදිගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ වාර්ෂික සාහිත්‍ය උළෙල ‘නැණ අස්වැ


නුවරඑළිය පෙන්ටර් අනුස්මරණ විද්‍යාලයට ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලයක්

views : 3
November 17, 2017 08:22 pm

නුවරඑළිය පෙන්ටර් අනුස්මරණ විදුහලේ 2017 - 2018 වසර සඳහා ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩල


බදුරලිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ශිෂ්‍යත්ව හපන්නු

views : 4
November 17, 2017 08:07 pm

බදුරලිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ සිසු දරැ දැරියන් 9 දෙනෙකු මෙවර ශිෂ්‍යත


හංවැල්ල මායාදුන්න මහ විදුහල ශිෂ්‍යත්ව හපන්නු

views : 5
November 17, 2017 08:01 pm

හංවැල්ල මායාදුන්න මහ විදුහලේ මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් සිසු දරැ ද


පිටියේගෙදර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ශිෂ්‍යත්ව හපන්නු

views : 7
November 17, 2017 07:59 pm

මෙවර 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේදී ඉහළම ලකුණු ලබා ගනිමින් බප/ ග


දරැවන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ මවුපියන් දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක්

views : 4
November 17, 2017 07:55 pm

    දරැවන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව මාපියන් දැනුම්වත් කිරිමේ වැඩ සටහනක


කොට්ටාව උතුර ධර්මපාල විද්‍යාලයේ වාර්ෂික ත්‍යාග හා සහතික ප්‍රදානෝත්සවය දා

views : 5
November 17, 2017 07:50 pm

කොට්ටාව උතුර ධර්මපාල විද්‍යාලයේ 2016 වාර්ෂික ත්‍යාග හා සහතික ප්‍ර


සොබා සිත් රෑ තරගයෙන් මතුගම ආනන්දයට ජයක්

views : 3
November 17, 2017 07:42 pm

බස්නාහිර පළාත් ආර්ථීක ප්‍රවර්ධන විදුලිබල හා බල ශක්ති  පරිසර කටය


රටේ සෑම දරුවෙකුටම අධ්‍යාපන අයිතිය ලබාදීමට සෑම රජයක්ම බැඳී සිටිනවා - ජනපති

views : 9
November 16, 2017 10:52 am

රටේ සෑම දරුවෙකුටම අධ්‍යාපන අයිතිය ලබාදීමට ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රඥප්


දෙයියන්දර ජාතික පාසලේ නව පරිපාලන ඒකකය විවෘත කෙරේ

views : 19
November 07, 2017 02:51 pm

මාතර, දෙයියන්දර ජාතික පාසලේ ඉදිකෙරුණු නව පරිපාලන ඒකකය ජනාධිපති මෛ