පාසල් පුවත්

බලගොල්ල විද්‍යාලයේ -නවක ශිෂ්‍යනායක නායිකාවන්ට හා පන්තිනායක නායිකාවන්ට නිල ලාංඡන

views : 4
June 15, 2018 09:26 pm

 මීගහකිවුල අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් බ/ බලගොල්ල විද්‍යාලයේ නවක ශිෂ්&z


කිරම ධම්මානන්ද මහ විද්‍යාලයේ අවුරැදු උලෙළක්

views : 4
June 15, 2018 09:18 pm

කිරම ධම්මානන්ද මහ විද්‍යාලයේ විදුහල්පති නාමල් වනිගරත්න මහතාගේ ම


කල්තොට දකුණු ඉවුර විද්‍යාලයේ අවුරැදු උලෙළ

views : 3
June 15, 2018 09:13 pm

බළන්ගොඩ වැලිපත ර/කල්තොට දකුණු ඉවුර විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශය සං


ඌරගස්මංහන්දිය අවට පාසල්වල ප්‍රාථමික සිසුන්ගේ මවුබස හා ගණිත නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහනක්

views : 3
June 15, 2018 08:50 pm

ඌරගස්මංහන්දිය අවට පාසල්වල ප්‍රාථමික සිසුන්ගේ මවුබස හා ගණිත නිපු


උහන තිස්සපුර විද්‍යාලය විශිෂ්ට ව්‍යවහාර සම්මානයෙන් පිදෙයි

views : 4
June 15, 2018 08:47 pm

2017 වර්ෂයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රමිති හා කළමනාකරණ ඒකකය  සංව


අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝකයේ කුඩා මිතුරියන්ට පියාපත්

views : 4
June 15, 2018 08:45 pm

අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයීය කුඩා මිතුරියන්ට පියාපත් පැලඳවී


ඌරගස්මංහන්දිය උතුරැ මාගල මහා විද්‍යාලයේ නවක ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලයක්

views : 3
June 15, 2018 08:41 pm

ඌරගස්මංහන්දිය උතුරැ මාගල මහා විද්‍යාලයේ නවක ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලයේ


බෝධිමලුව කනිටු විදුහලේ අභිනව ශිෂ්‍යනායක නායිකාවන්ට නිල පදක්කම්

views : 4
June 15, 2018 08:38 pm

බෙන්තොට ,බෝධිමලුව කනිටු විදුහලේ අභිනව ශිෂ්‍යනායක නායිකාවන්ට නිල


ගාල්ල සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලයීය සිඟිති දිනය

views : 5
June 15, 2018 08:09 pm

ගාල්ල සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලයීය සිඟිති දිනය ගාල්ල පාපන්දු ක්‍රී


2018 නුවරඑළිය වසන්ත උත්සවය පාසල් තූර්ය වාදන සංදර්ශනයකින් ඔපවත් වේ

views : 5
June 12, 2018 06:34 pm

නුවරඑළිය නගරය කේන්ද්‍රිය කරගෙන අප්‍රේල් මාසය පුරා වාර්ෂිකව පැවැ