පාසල් පුවත්

කටුකුරැන්ද සාන්ත මරියා විදුහලෙන් රඟන තරැ

views : 6
January 09, 2018 12:16 pm

මොරටුව කටුකුරැන්ද සාන්ත මරියා විදුහලේ මේ වසරේ පාසල් වාරය අවසන් කර


දෙහිවල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයෙන් චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක්

views : 8
January 09, 2018 12:11 pm

දෙහිවල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා අචලා හිදුරංගල මහත්මියගේ උප


ලියන්වල ආනන්දයෙන් අනඳ රඟ සොබා

views : 3
January 09, 2018 11:27 am

පාදුක්ක අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ ලියන්වල ආනන්ද සමරකෝන් ආදර්ශ කනිෂ්ඨ ව


වාණිජ අංශයේ ප්‍රථමයා වූ මාතර සුජාතාවේ දුලානිට ගමෙන් උපහාර

views : 19
January 07, 2018 01:09 pm

මෙවර අ.පො.ස.උසස් පෙළ විභාගයේ වාණිජ අංශයෙන් ලංකාවෙන්ම ප්‍රථම ස්ථාන


ගාල්ල විද්‍යාලෝකයේ නර්තන සිසුහු හිස වෙස් පලදිති

views : 9
January 03, 2018 12:33 am

ගාල්ල විද්‍යාලෝක විද්‍යාලයේ උඩරට නර්තනය හැදෑරැ සිසුන් දොළොස් දෙ


හික්කඩුව ධිර කවිධජ තිස්ස දහම් පාසලේ මා පිය ගුණ සම්භාවනා වැඩසටහනක්

views : 2
January 03, 2018 12:31 am

හික්කඩුව, සීනිගම කුසුමාරාම විහාරස්ථ සිරි කවිධජ තිස්ස දහම් පාසැල ම


ගාල්ල ශාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලයේ බාලදක්ෂිකා කඳවුර දා

views : 4
January 03, 2018 12:29 am

ගාල්ල ශාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලයේ බාලදක්ෂ සමූහය සංවිධානය කළ පුහුණ


බද්දේගම ක්‍රිස්තු දේව බාලිකාවෙන් & කිතුදෙව් ශිල්ප ප්‍රභා 

views : 8
January 03, 2018 12:26 am

බද්දේ/ම ක්‍රිස්තු දේව බාලිකා විද්‍යාලය දෙවැනි වරට සංවිධානය කළ '


ගාල්ල පරමානන්ද මහ විදුහලේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දිනය දා

views : 7
January 03, 2018 12:22 am

ගාල්ල පරමානන්ද මහා විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දින උළෙල විද්‍යාල


දොඩන්දූව ශ්‍රී ධම්මසාර දහම් පාසලේ ත්‍යාග ප්‍රදානය දා

views : 3
January 03, 2018 12:20 am

දොඩන්දූව ශෛලධම්මාරාම විහාරස්ථ ශ්‍රි ධම්මසාර දහම් පාසැලේ වාර්ෂික