පාසල් පුවත්

මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහල් වාර්ෂික බාලදක්ෂිකා කඳවුරදා...

views : 4
August 22, 2017 04:45 pm

          මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහලේ බාලදක්ෂිකා සංගමය


මැදිරිගිරිය දියසෙන්පුර මහා විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායක නිල ලංඡන ප්‍රදානයදා...

views : 7
August 18, 2017 11:05 pm

මැදිරිගිරිය දියසෙන්පුර මහා විද්‍යාලයේ 2017 සහ 2018 වර්ෂයන් සඳහා තෝරා ප


සබරගමුව ජල පෝෂක රැක ගන්න එල්ලාවල විද්‍යාලයේ පරිසර නියමුවන්ගෙන් කුඹුක් පැළ

views : 27
August 16, 2017 12:09 am

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජලාධාර ආශ්‍රිතව කුඹුක් පැළ ලක්ෂයක් සිටු


උසස් බාලිකාවේ කසළ කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතියක්

views : 17
August 11, 2017 03:41 pm

මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහලේ ප්‍රාථමික ශිෂ්‍යාවන් මූලික කර ගෙන කු


අකරගම ගුණදාස කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයට නව බුදු මැදුරක්

views : 6
August 10, 2017 04:18 am

අකරගම ගුණදාස කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ අභිනවයෙන් ඉදිකෙරුනු සම්බුද්ධ මන


මහනුවර උසස් බාලිකාවේ ‘වයිති’ චිත්‍ර දැක්ම

views : 17
August 10, 2017 04:13 am

            මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහලේ චිත්‍ර කලා ව


හෙට්ටිමුල්ල බණ්ඩාරනායක මහා විද්‍යාලය ආරම්භ කර 157 වසරක් නිමිත්තෙන් මාලාවක්

views : 7
August 10, 2017 04:10 am

කෑගල්ල හෙට්ටිමුල්ල බණ්ඩාරනායක මහා විද්‍යාලය ආරම්භ කර වසර 157 ක් පිර


 කලාපයේ රැගම් ගැයුමෙන් මතුගම ජාතික පාසලේ ප්‍රාථමිකයට ජය

views : 5
August 10, 2017 03:39 am

මතුගම අධ්‍යපන කලාපයේ පාසල් අතර පැවති ඉංග්‍රීසි නාට්‍ය සහ ඉංග්‍


ඩි.එස්. සියුමැලි රේඛා සිතුවම් දැක්මදා..

views : 29
July 21, 2017 01:58 am

කොළඹ ඩි.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශ සංවිධානය කළ ‘සිය


මිලාගිරිය ශාන්ත පාවුලු බාලිකාවට සිව්මහල් සුහුරු පන්ති කාමරයක්

views : 29
July 18, 2017 03:43 pm

ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වන ලෝකය සමඟ එක්වන්නට අපේ අනාගත පරපුර සූදානම් කරව