පාසල් පුවත්

බොල්ලුන්න ප්‍රාථමික විදුහලේ ශිෂ්‍යත්ව හපන්නු

views : 4
May 03, 2019 09:51 am

පාලින්දනුවර අධ්‍යාපන බල ප්‍රදේශයට අයත් බොල්ලුන්න ප්‍රාථමික වි


වාද්දුව මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යත්ව හපන්නු

views : 4
May 03, 2019 09:49 am

වාද්දුව මධ්‍ය ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ 10 දෙනෙක් මෙවර 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ


මහගම ප්‍රාථමික ශිෂ්‍යත්වය සමතුන්

views : 3
May 03, 2019 09:45 am

බුලත්සිංහල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ මහගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ සිසු


දෙහිඕවිට බෞද්ධ ප්‍රාථමික විදුහලේ ශිෂ්‍යත්ව හපන්නු

views : 2
May 03, 2019 09:40 am

දෙහිඕවිට බෞද්ධ ප්‍රාථමික විදුහලෙන් මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී


රුවනාර ළමා වැඩසටහනේ සාමාජිකයන්ගේ වැඩිහිටි දින උත්සවයක්

views : 21
May 03, 2019 09:36 am

ලෝක ළමා දිනය සහ ලෝක වැඩිහිටි දිනය නිමිත්තෙන් ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ


ජාතික ගණිත -විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය - අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කරලුට රන් හා රිදී පදක්කම් දෙකක්

views : 6
April 30, 2019 01:47 pm

2018 ජාතික ගණිත - විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලියේ දී අම්බලන්ගොඩ ධර්මා


දෙයියන්දර ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ සිසු නායක නායිකාවන්ට පදක්කම්

views : 3
April 30, 2019 01:44 pm

මාර/දෙයියන්දර ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යනායක නිල ලාංඡන පැලඳව


ගෝනාපීනූවල සාරාලංකාර මහා විද්‍යාලයට නව බාලදක්ෂ කණ්ඩායමක්

views : 4
April 30, 2019 01:41 pm

ගෝනාපීනූවල සාරාලංකාර මහා විද්‍යාලයේ බාලදක්ෂ කණ්ඩායමක් ආරම්භ කිර


මැදවෙල මහා විද්‍යාලයීය වොලිබෝල් කණ්ඩායමට සමස්ත ලංකා තරග වරම්

views : 10
April 30, 2019 01:38 pm

බ/මැදවෙල මහා විද්‍යාලයේ වයස අවුරැදු 18 න් පහළ බාලක වොලිබෝල් කණ්ඩායම


සමස්ත ලංකා පාසල් බාලිකා දැල්පන්දු තරගාවලිය - 2018

views : 41
April 23, 2019 05:55 pm

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ක්‍රීඩා ඒකකය මගින් පැවැති 2018 සමස්ත ලංකා පා


දින පොත