ලී මූට්ටු රටා

2021 මාර්තු මස 08 පෙ.ව. 02:35 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

බාලදක්ෂ ඔබ විවේකීව නිවෙසේ සිටින විට මෙහි දැක්වෙන ලී මූට්ටු රටා ප්‍රායෝගිකව අත්හදා බැලිය හැකිය. ඒ සදහා කළ යුත්තේ ඉවත දමන ලී කොටස් දෙකක්, කියතක්, නියනක් සහ අත කොලුවක් සපයා ගැනීම පමණයි.

දින පොත