සිඟිති පෝතක බාලදක්ෂයින්ට අපූරැ අත් වැඩක්

2021 මාර්තු මස 03 පෙ.ව. 04:54 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

කුඩා බාලදක්ෂයින් ද දරැවන්ය. ඔවුන්ගේ සිතුවිලි හා හැසිරීම් රටා තේරැම් ගනිමින් “ආකේලා* කටයුතු කළ යුතුය. සිඟිති පෝතක දරැවන් වඩාත්ම කැමති පන්ති කාමරයෙන් එළියේ දිවි ගෙවීමටය. 
එබැවින් සෑම රුස්වීමක දීම එක්තරා වේලාවක් එළිමහනේ ක්‍රියාකාරකමක නියැළීමට ආකේලාවන් සිත්හි තබා ගත යුතුය. එවැනි දිනයක දී සිදුකළ හැකි මෙම ක්‍රියාකාරකම සිදු කිරීමට පෙර ඔවුන් වෙත නිවේදනය කළ යුතුය.
 එම පණිවිඩය මෙසේ සැලසුම් කළ හැක. එළිමහනේ ගතකරන මෙම කාලය තුළදී ඔබට හමුවන බිම වැටුණු වියළී ගිය විවිධ වූ හැඩතල සහිත විවිධ වර්ණයෙන් යුතු ශාක පත්‍ර බිම වැටුණු වියළී ගිය මල් වර්ග ගමන් මල්ලේ එකතු කරගත යුතුය. ප්‍රවේසමින් එකතු කළ දෑ රුළ රුස්වෙන ස්ථානයට රුගෙන ආ යුතු බවත්ය.
මේ අයුරින් නියමිත වේලාවට එකතු කිරීම් අවසන් කර ඒවා එකම ස්ථානයකට ගොඩ ගැසිය යුතුය. ඉන්පසු මෙහි දැක්වෙන රෑප සටහන් ඔවුන් වෙත පෙන්වන්න. හැඩතල සහ වර්ණ සංයෝජනයන් හැකිතාක් නිරීක්ෂණය වන්නට ඉඩ හරින්න. 
අතරතුර කාලයේ දී එක් බාලදක්ෂයකුට එක කඩදාසි කැබැල්ල බැගින් ලබා දිය යුතුය. ඉන්පසු අවසාන නිවේදනය ලබා දිය හැක. එනම් ඔබ නිරීක්ෂණය කළ සිංහයා, ඉත්තෑවා, මුවා, සමනලයා, නරියා, ගිරවා, මයිනා, මොනරා, වෘකයා, සුනඛයා, මාළුවා, කුකුළා මේ ආදී සත්වයින්ගෙන් තමා කැමතිම කෙනා ශාකපත්‍ර හා මල් සංචිතයෙන් තෝරා ගත් හැඩතල ඔස්සේ නිර්මාණය ආරම්භ කිරීමයි.
සැ : යු :
වියළි ශාක පත්‍ර සහ වියළි මල් පෙති ඇලවීමට සුදුසු ගම් වර්ගයක් බාලදක්ෂයින් වෙත ලබා දිය යුතුය.
• සෑම නිර්මාණයක්ම තනි තනිව අගය කරමින් සෑම බාලදක්ෂ සිඟිත්තෙකුම දිරිමත් කළ යුතුය.
• සිදු කළ නිර්මාණය ගෙදරට ගෙන ගොස් එහි දිනය ලියා හැකි නම් රාමු කර පසු කලෙක නැරඹීමට හැකි වන අයුරින් බිත්තියේ එල්ලා තැබීමට මාපියන් උනන්දු කරවිය යුතුය.
• දරැවා සිදු කළ නිර්මාණය අගය කිරීමට මාපියන් දැනුම්වත් කර තිබිය යුතුය.

දින පොත