බාලදක්ෂ

බාලදක්ෂයන්ගේ ජාතික නිදහස සැමරුම

views : 42
February 14, 2017 02:47 pm

2017 පෙබරවාරි 4 දින 69 වන ජාතික නිදහස් දිනය සැමරීම සඳහා පානදුර රාජකීය වි


 කෑගල්ල ශාන්ත ජෝසප් හා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයට බාලදක්ෂ '10වැනි SEGNO 2016' ජය

views : 48
December 05, 2016 11:28 am

11වැනි මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂිකාවන් විසින් &n


නීතීඥ ජනප්‍රිත් ප්‍රනාන්දු බාලදක්ෂ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන කොමසාරිස් ධූරයට

views : 29
December 05, 2016 11:10 am

නීතීඥ ජනප්‍රිත් ප්‍රනාන්දු මහතා ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ මූලස්ථාන පර


අනුරාධපුර දිසාවේ පළමු අදියර පුහුණු පාඨමාලාව

views : 16
December 05, 2016 10:21 am

අනුරාධපුර දිසා බාලදක්ෂ සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ පළමු අදියර


32 වැනි ජාතික මානවක බාලදක්ෂ සමුළුව

views : 62
November 07, 2016 07:04 pm

"එක්සත් United We Stand" තේමාව යටතේ 32 වැනි ජාතික මානවක බාලදක්ෂ සමුළුව මන්න


රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාල පෝතක බාලදක්ෂයෝ පදක්කම් දිනති

views : 46
November 01, 2016 10:56 am

1983දී වසර 33කට පෙර ආරම්භ කෙරුණු අන්ධ විද්‍යාල පෝතක බාලදක්ෂ කණ්ඩායම


 බාලදක්ෂ සාමන්‍ය දැනීම සහ බුද්ධි පරික්ෂණ

views : 158
October 26, 2016 08:24 pm

  බාලදක්ෂ කටයුතු සම්බන්ධ දැනුම හා බුද්ධි මය තොරතුරු සැවොම හ


18 වැනි සම්පත් රණවන අනුස්මරණ අභියෝගතා තරගාවලිය - 2016

views : 131
October 26, 2016 01:15 pm

  කුරුණෑගල මලියදේව බාලදක්ෂයන් විසින් සංවිධානය කරනු ලබන දකුණු


51වෙනි කොළඹ කැම්පෝරිය

views : 52
October 13, 2016 01:20 pm

51 වෙනි කොළඹ කැම්පෝරිය සුවිශේෂත්වය වන්නේ එහි තේමාවයි. එය ලෝක සංවර්ධ


කඳවුරු බුරුමයෙන් ගිනි අවුළමු.

views : 119
July 04, 2016 09:08 am

  විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන බුරැමයට පෙර වඩුකාර්මිකයන් විසින් පර