බාලදක්ෂ

ගමන් මල්ලෙ බඩු අහුරන්නේ මෙහෙමයි

views : 10
August 24, 2018 04:08 pm

ඔබ සතු දේ කොටස් හතරකට වර්ග කරන්න බාලදක්ෂ ඔබ කඳවුරට රුගෙන ආ සියලු ද


උණ බම්බු ලයිට්

views : 9
August 24, 2018 04:02 pm

කඳවුර ආලෝකවත් කරන &ආලෝක ප්‍රභවයක්* ලෙස උණ බම්බු ලයිට් නිර්මාණ


ගිනි මැලයෙන් වේදිකාවට - සමස්ත ශූරතාව සාන්ත ජෝෂප් බාලිකාවට

views : 8
August 24, 2018 03:57 pm

ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ බාලදක්ෂ කණ්ඩායම මගින් 16 වැනි වරට සංවි


බාලදක්ෂ පොරව තලය පිහියක් ලෙස භාවිත කරමු

views : 5
August 22, 2018 01:31 pm

බාලදක්ෂ කඳවුරක ඇති බාලදක්ෂ පොරවකින් දර පැළීමට අමතරව තවත් ප්‍රයෝජ


ආපදාවක දී ඊට මුහුණ දීමට බාලදක්ෂයා සූදානම් කළ යුතුයි !

views : 15
August 22, 2018 01:26 pm

ලෝක බාලදක්ෂ බියුරෝවේ ආසියා ශාන්තිකර කලාපීය සහයෝගීතා මධ්‍යස්ථානය


ජංගම කාලීන උපකරණ හදමු

views : 7
August 22, 2018 01:14 pm

එළිමහන් බාලදක්ෂ කඳවුරක දිවි ගෙවන බාලදක්ෂයෝ තම එදිනෙදා කටයුතු පහසු


කඳවුරේ දී උණුකර නිවාගත් ජලය පානය කරමු

views : 5
August 22, 2018 01:07 pm

එළිමහන් බාලදක්ෂ කඳවුරක දී බාලදක්ෂයෝ විවිධ අත්දැකීම් ලබාගනිති. එහි


ලෝක බාලදක්ෂ කරලේන්සු දිනය

views : 8
August 22, 2018 01:05 pm

ලෝකයේ බාලදක්ෂයෝ විවිධ අදහස් ලෝකයට විසුරැවා හරිති. ඒ අතර බාලදක්ෂ ලෝ


බාලදක්ෂ පොරව හඳුනාගනිමු

views : 7
August 22, 2018 12:58 pm

ජාත්‍යන්තර තරග සඳහා යොදා ගන්නා බාලදක්ෂ පොරව මෙහි දක්වා ඇත. පොරව තල


දැව ආශ්‍රිත ක්‍රීඩා ඉතිහාසය

views : 7
August 22, 2018 12:55 pm

දැව ආශ්‍රිත ක්‍රීඩා ලෝකයට හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ 1985 වර්ෂයේ දී ඇමරි