මම නිවාඩු කාලයේ දී පියා සමග ආව්විගෙ ගෙදර ගියෙමු

2021 මාර්තු මස 05 පෙ.ව. 09:26 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

මම   නිවාඩු  කාලයේ   දී  පියා    සමග  ආව්විගෙ   ගෙදර    ගියෙමු .  මා   නිවාඩු    කාලයෙ  පමණක්‌ නොව  සෙනසුරාදා හා  ඉරිදා   මා  එසේ   යන්නේ   දැන්   පාසල්  නිවාඩුව    අවසන්   නිසා ය.  මා  ගෙදර ට ගිය විට    ඔවුහු  බත්  උයා  දෙති.   ඔවුහු  මට විසුළු   කරති. සීයා  මට බත්  කරයි. ඔහු සමහරවෙ ලාවට  මට  පැරණි   කතන්දර   කියා දෙයි.මා   ආව්විගෙ     

ගෙදර   ගිය විට   මට කුඹුරට  ද   යා හැකි  ය.
මා  ආච්චි සීයාට   මෙන්   මගෙ   දෙමව්පියන්ට ද ආදරය    කරමි.  මට අසනීප තත්වයක්  උදා උවද  ඔවුහු     මට   ප්‍රතිකාර  කරති. 
මා අසනීප  වූ විටකදී    බොහෝ  බියවන්නෙ  අම්මා සහ   තාත්තා යි.   
මා  ඔවුන්  ට දීර්ඝායුෂ    පතමි.
හසිනි බුද්ධි දිව්යාංජලි
4 වසර ඒ
ගා/දේවානන්ද මහා විද්
යාලය අම්බලන්ගොඩ

දින පොත