එච්සීඑෆ්සී වායුව සහිත උපකරණ ගෙන්වීම ජනවාරියේ සිට තහනම්

2020 ඔක්තෝබර් මස 20 පෙ.ව. 05:54 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

ඕසෝන් ස්ථරයට දැඩි හානි ගෙනෙන හයිඩ්‍රො ක්ලෝරෝ ෆ්ලෝරා කාබන් (HCFC) වායුව සහිත උපකරණ 2018 ජනවාරි සිට ලංකාවට ගෙන්වීම සම්පූර්ණයෙන් ම තහනම් බව මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර අමාත්‍යාංශයේ වායු සම්පත් කළමනාකර සහ ජාතික  ඕසෝන් ඒකකයේ අධ්‍යක්‍ෂ ජී.එම්.ජේ.කේ. ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

ශීතකරණ සහ වායු සමීකරණ යන්ත‍්‍ර සඳහා හයිඩ්‍රො ක්ලෝරෝ ෆ්ලෝරා කාබන් වායුව භාවිතා කරනු ලබයි. ලෝකයේ දියුණු රටවල් මෙම වායුව සහිත ශිතකරණ සහ වායු සමීකරණ යන්ත‍්‍ර භාවිතය 2018 වසරේ දී 40%කින් අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ගුණවර්ධන මහතා පෙන්වා දෙයි.

ඒ රටවලින් ඉවත් කරන හයිඩ්‍රො ක්ලෝරෝ ෆ්ලෝරා කාබන් වායුව සහිත උපකරණ තුන්වන ලෝකයේ ශ‍්‍රී ලංකාව වැනි රටවලට එවිමට බොහෝ සෙයින් ඉඩ ඇති බව කී වායු සම්පත් කළමනාකාර සහ ජාතික  ඕසෝන් ඒකකයේ අධ්‍යක්‍ෂ ජී.එම්.ජේ.කේ. ගුණවර්ධන මහතා මෙවැනි තීරණයක් ගනු ලැබුවේ ඒ උපකරණ රටට ඇතුළුවීම වැළැක්වීමට බව ද කීවේ ය.

(ලංකාදීප)

දින පොත