රචනා

වැඩිහිටියන්ට සලකමු

views : 6
December 08, 2017 09:03 pm

මවුපියන්, ගුරැවරැන්, නෑදෑයන් සහ සියලුම වයසක අය අපේ වැඩිහිටියෝ වෙති.


ගිරවා

views : 33
October 26, 2017 03:57 pm

ගිරවා  හරිම ලස්සන පක්ෂියෙකි. ඌට ලස්සන පියාපත් යුගලක් තිබේ. ගිරවා ක


මගෙ ආදර අම්මා

views : 37
October 11, 2017 12:11 pm

ලෝකයේ මට ඇති උතුම්  වස්තුව අම්මා ය. දසමසක් කුසේ තබාගෙන, පැමිණෙන බො


පවිත්‍ර පරිසරයකට

views : 31
October 06, 2017 06:14 pm

    පරිසරය යනු අප අවට වටපිටාවයි. එයට ගස්වැල්, ගොඩනැගිලි, මිනිසුන


පොතක් ඔබ අමතයි

views : 27
October 06, 2017 06:07 pm

මගේ පුංචි යාළුවනේ පොතපතින් ලබාගන්නා දැනුම අන්කවරකින්වත් ලබාගන්නඋත්සාහවන්තයා ජය ගනී

views : 310
July 05, 2016 03:53 pm

උත්සාහවන්තයා ජය ගනී යන කියමන ඈත අතීතයේ සිට අප අතර පැවතී එන්නෙකි. ම


මලක් කතා කරයි

views : 259
July 05, 2016 12:49 pm

ඔබේ නිවස ඉදිරිපිට සනහමුසු මුහුණින් මුව සරසාගෙන සිටින මම මලකි. මගේ උ


වැව, වැවු තාවුල්ල සුරකිමු

views : 173
June 28, 2016 01:27 pm

වැව කියන්නේ.... වියළි කලාපයේ වී ගොවියාගේ හදවත තමන්ගේ ගොවිතැන් බත් සර


මගේ පාසල

views : 268
June 28, 2016 01:21 pm

මගේ පාසල දිප්පිටිය රාජගිරි ප්‍රාථමික විදුහලයි. එය ඉතා ජනප්‍රිය ප