රචනා

සම්බුදු තෙමඟුල

views : 6
May 17, 2018 02:06 pm

අද වෙසක් පෝය දවසයි. ආච්චි, අම්මා හා නංගී උදෙන්ම සිල්ගන්නට පන්සලට ගි


2075 මම දකින වෙසක්

views : 3
May 17, 2018 02:03 pm

මම තාත්තා සමග පියාඹන කාර් එකට ගොඩ වූයේ වෙසක් උත්සවය නැරඹීම සඳහාය. ම


වෙසක් කූඩුව

views : 6
May 17, 2018 02:00 pm

හිරැ අවරට ගොස් තිබුණා. වෙනදා වගේම සිරිමල් සීයා එක්කලා සැන්දෑව ගත කි


වෙසක් උත්සවය

views : 6
May 17, 2018 01:58 pm

වෙසක් පොහොය බෞද්ධ අපට ඉතා වැදගත් පොහොය දිනයකි. වෙසක් පොහොය මෙතරම්


කිටියා දකින අවුරැද්ද

views : 4
May 11, 2018 09:41 pm

ඔන්න ඉතින් ආයෙත් ඇවිදින් අවුරැදු කාලේ. තව ටික  දවසයි තියෙන්නේ අවු


කිටියා දකින අවුරැද්ද

views : 2
May 11, 2018 09:40 pm

මගෙ නම කිටියා. අපේ ගෙදර අය මට හුඟාක් ආදරෙයි. අවුරැදු කාලෙ මල්වල පැණි


අවුරැද්දට ගමට ගියෙමි

views : 8
May 11, 2018 09:39 pm

මාගේ දැඩි කන් කෙඳිරිය නිසා අවුරැද්දට සතියකට පමණ පෙර තාත්තා අපි ද ගම


අලුත් වෙන අලුත් අවුරැද්ද

views : 9
May 10, 2018 04:01 pm

ගම්මානය පුරා පැතිරී යන කොහෝ කොහෝ හඬින් අලුත් අවුරැද්ද පිළිබඳ පණිව


අපිටත් අවුරැදු

views : 6
May 10, 2018 04:01 pm

බොහෝ ගස්වල මල් පිපී පල බරවී මුළු පරිසරයම දැකුම්කලු දසුන් මවයි. කොහා


කිටියා දකින අවුරැද්ද

views : 4
May 10, 2018 04:00 pm

කුස්සියේ කවුරැත් ඉන්නවාද දැන්නෑ. කැවුමට කුරැමානම් අල්ලා එපාවෙලා.