රචනා

සුන්දර උදෑසන

views : 3
September 18, 2018 11:48 am

    චන්ද්‍රයා බැස යත්ම සූර්යයා ද කන්ද උ ඩින් නැග එයි. හිරැ කිරණ


මගේ සුන්දර ගම

views : 2
September 18, 2018 11:47 am

මගේ ගම නුවරඑළිය යි. එය මධ්‍යම පළාතේ පිහිටා ඇත. නුවරඑළියේ තිබෙන සුන්


පොලිතින් මාරයා තුරන් කරමු

views : 5
September 18, 2018 11:45 am

    ජන සමාජයේ මිනිසුන් නොදැනුවත් ව දිගු කාලයකින් වත් දිරා නොයන


රුකගනිමු පරිසරය

views : 2
September 18, 2018 11:44 am

    පරිසරය යනු අප අවට ම ඇති දෙයකි. මුළු රටම හරිත පැහයෙන් බබළවන රෑ


සොබාදහමට ආදරය කරමු

views : 13
September 14, 2018 11:24 am

සොබාදහම යනු ස්වාභාවික පරිසරයයි. ගහකොළ, දියඇලි, ගංගා වැනි දේ ස්වාභාව


අහිංසක ළමා පරපුර රුකගනිමු

views : 9
September 14, 2018 11:23 am

&පුංචි ළමයි මල් වගේ*මෙම කියමනෙන් දැක්වෙන ආකාරයට ළමයින් යනු අහිංසක


වැරදි හදමු

views : 5
September 14, 2018 10:10 am

අපගේ ලෝකනාථයන් වහන්සේ වදාළ ආකාරයට මෙලොව වටිනා පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක්


මොර සූරන වැස්ස

views : 8
September 12, 2018 04:25 pm

 2018 මැයි මස එක් දිනයක පිනිබර  උදෑසනක අවදි වුණේ සුපුරැදු පරිදි පාස


පොදු දේපළ සුරකිමි

views : 11
September 12, 2018 04:23 pm

පොදු දේපළ යනු අප සැමදෙනාට ම පොදුවේ පරිහරණය කළ හැකි වස්තු වේ. අපි පොද


වැඩිහිටියන් රුකබලා ගනිමු

views : 18
September 12, 2018 04:21 pm

    වැඩිහිටියන් යනු අප රුකබලා ගන්නා , පෝෂණය කළ  , අපට ආදරය කරන