මාගේ විනෝදාංශය

2021 අප්‍රේල් මස 14 පෙ.ව. 06:31 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

මාගේ විනෝදාංශය මුද්ද්ර එකතු කිරීමයි. දැනට මා ළඟ මුද්දර 700ක් පමණ ඇත. ලංකාවේ පමණක් නොව විදෙස් මුද්දර ද රාශියක් මා ළඟ ඇත. එමෙන් ම පැරණි මුද්දර මා සතුව ඇත. එම පැරණි මුද්දරවල වටිනාකම ද වැඩි ය.මුද්දර එකතු කිරීමෙන් විනෝදයක් හා දැනුමක් මෙන් ම සතුටක් ද ලබා ගත හැකි ය.

විවිධ සැමරුම් මුද්දර, සංවත්සර මුද්දර, විවිධ ශාක හා සතුන්ගේ මෙන්ම විවිධ පුද්ගලයන්ගේ ද රුව සහිත මුද්දර මා සතු වේ. මෙම මුද්දර නිකුත් කරන්නේ මුද්දර කාර්යංශය විසිනි. එම මුද්දර විවිධ අගයන් දරයි. මුද්දර එකතු කර ඒවා අලෙවි කිරීම ද කළ හැකි ය. මුද්දර එකතු කිරීම ලෝකයේ බොහෝ දෙනාගේ විනෝදාංශයක් වී ඇත. එමෙන් ම ‘‘විනෝදාංශයේ රජු‘‘ නැතහොත් ‘‘රජුගේ විනෝදාංශය‘‘ ලෙස ද මුද්දර එකතු කිරීම සලකනු ලැබේ.


 

සංජීව කුමාර,

8 ශ්‍රේණිය,

මො/මඩුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,

මාගන්දන.

දින පොත