යහපත් ළමයා

2020 ඔක්තෝබර් මස 21 පෙ.ව. 04:40 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

    එකමත් එක කාලයක දසුන් කියලා ළමයෙක් හිටියා. ඔහු හැමදාම පාසල් යනවා. එක දවසක් පුරදු පරිදි පාසල ඇරිලා එන විට පාර පැනීමට නොහැකිව  සිටින සීයා කෙනෙකු දුටුවා. දසුන් සීයාව පාර පැන්නුවා. සීයාව ඔහු ගෙදරට රුගෙන ගියා. සීයාට ආහාර ලබා දුන්නා. සීයාව නැවත ගෙදර රුගෙන ගියා. සීයගේ ගෙදර සිටි සියලු දෙනා ම දසුන්ගේ මෙම හොඳ ක්‍රියාව ගැන වර්ණනා කර දසුන් හොඳ ළමයෙක් බව පැවසූහ. 

රිතිර ඉලංගකෝන්
4 ශ්‍රේණිය,
ර/බෝධිමළුව විද්‍යාලය, බෝධිමළුව,පරකඩුව.

දින පොත