ලෝක පොත් සහ ලෝක කර්තෘ හිමිකම් දිනය

2020 ඔක්තෝබර් මස 21 පෙ.ව. 04:10 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

    මුළු ලොව ම දැක බලා ගැනීමේ කවුළුවක් සේ පොත් මිනිසාට මහඟු සේවයක් සලසයි. එම නිසා මෙම සුවිශේෂ දිනය සැම වසරක ම සැමරීම ඉතා වැදගත් ය.
    ලෝක පොත් සහ කර්තෘ හිමිකම් දිනය පළමුවරට සමරනු ලැබුවේ 1955 අප්‍රේල් 23 වැනි දිනයේ ය. යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් මෙම දිනය ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද්දේ පොත් කියවීම පිළිබඳ ජනතාව තුළ දැනුවත් කිරීම සඳහා ය. පොතක ඉංග්‍රිසි සී. අකුර මගින් සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි යනුවෙන් සඳහන් කර තිබේ. මෙම අයිතිය ඇතැම් විට ලේඛකයාට ලැබෙන අතර ඇතැම්විට පොත් ප්‍රකාශකයාට ලැබේ. ජන ප්‍රජාව තුළ පොත පිළිබඳ දැනුවත්භාවයක් ඇති කිරීම මෙහි අරමුණ වේ. 

එම්. එස්. ආහිංසනා
6 ශ්‍රේණිය,
මොර/දෙනියාය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,

දින පොත