බාලදක්ෂිකා

මහනුවර උසස් බාලිකාවෙන් ඇරඹි බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරයට සියවස සපිරේ

views : 75
March 13, 2017 03:16 am

සෑම දියණියකගේ ම ආත්මයට ආලෝකය ලබා දී සමානත්වය, සහජීවනය පෙරදැරි කර ගෙ


34 වැනි කුරුණෑගල බාලදක්ෂිකා කඳවුර - 2017

views : 34
March 03, 2017 12:52 pm

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් වයඹ රාජකීය විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂිකාවන් 37 දෙ


ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරයට වසර 100

views : 70
February 12, 2017 05:05 pm

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරයට වසර 100ක් පිරීම නිමිත්තෙන් සංවිධ


 කෑගල්ල ශාන්ත ජෝසප් හා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයට බාලදක්ෂ '10වැනි SEGNO 2016' ජය

views : 48
December 05, 2016 11:28 am

11වැනි මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂිකාවන් විසින් &n


නීතීඥ ජනප්‍රිත් ප්‍රනාන්දු බාලදක්ෂ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන කොමසාරිස් ධූරයට

views : 29
December 05, 2016 11:10 am

නීතීඥ ජනප්‍රිත් ප්‍රනාන්දු මහතා ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ මූලස්ථාන පර


අනුරාධපුර දිසාවේ පළමු අදියර පුහුණු පාඨමාලාව

views : 16
December 05, 2016 10:21 am

අනුරාධපුර දිසා බාලදක්ෂ සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ පළමු අදියර


32 වැනි ජාතික මානවක බාලදක්ෂ සමුළුව

views : 62
November 07, 2016 07:04 pm

"එක්සත් United We Stand" තේමාව යටතේ 32 වැනි ජාතික මානවක බාලදක්ෂ සමුළුව මන්න


නාඋල ශ්‍රී නාග විද්‍යාලයේ බාලදක්ෂිකා කඳවුර

views : 67
November 01, 2016 11:08 am

නාඋල ශ්‍රී නාග විද්‍යාලයේ බාලදක්ෂිකා රෑනෙහි කඳවුරක් 2016.10.28-30 දක්ව


රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාල පෝතක බාලදක්ෂයෝ පදක්කම් දිනති

views : 46
November 01, 2016 10:56 am

1983දී වසර 33කට පෙර ආරම්භ කෙරුණු අන්ධ විද්‍යාල පෝතක බාලදක්ෂ කණ්ඩායම


 බාලදක්ෂ සාමන්‍ය දැනීම සහ බුද්ධි පරික්ෂණ

views : 158
October 26, 2016 08:24 pm

  බාලදක්ෂ කටයුතු සම්බන්ධ දැනුම හා බුද්ධි මය තොරතුරු සැවොම හ