පුවත්

''එකම දැයක්'' තේමාවෙන් නිදහස් දිනය සැමරේ

views : 2
January 16, 2018 03:22 pm

''එකම දැයක්'' තේමාවෙන් නිදහස් දිනය සැමරේ - 70 වැනි නිදහස් සමරුව ව


“අනාගත රැකියා අවස්ථා කෙරෙහි සැලකිලිමත්ව අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදුකරනවා”

views : 6
January 15, 2018 11:32 pm

“අනාගත රැකියා අවස්ථා සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රවණතාවන් කෙරෙහි සැලකිලි


වසර 18 කට පසු ලංකා සිතියම අලුත්වේ

views : 7
January 15, 2018 11:27 pm

ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය සිතියම අලුතින් සකස් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මිනි


ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය චිත්‍රාගාරයක් සඳහා ජපන් ආධාර

views : 2
January 15, 2018 11:22 pm

ජපන් ආධාර යටතේ ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ ස්ථාපිත කිරීමට යෝජිත ශ්‍රව්‍ය


නිල සංචාරයන් සඳහා රාජ්‍ය නායකයෝ දෙදෙනෙක් දිවයිනට

views : 7
January 15, 2018 09:56 am

මෙරට නිල සංචාරයන් සඳහා විදෙස්  රාජ්‍ය නායකයින් දෙදෙනෙකු ලබන සති


2018 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම අද

views : 13
January 15, 2018 01:57 am

2018 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ ජාතික උත්සවය අද (15)දා කො


අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයට පිළිසරු ව්‍යාපෘතියෙන් සහන

views : 4
January 12, 2018 03:06 am

අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කරමින් සුන්දර පරිසරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා


පාසල් පෙළපොත් බෙදාදීමේ ජාතික උත්සවය

views : 15
January 11, 2018 01:05 pm

2018 වසර සඳහා පාසල් පෙළපොත් බෙදාදීමේ ජාතික උත්සවය ජනවාරි 11 වනදා කොළඹ ඩ


පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම 15 දා

views : 6
January 11, 2018 12:29 pm

2018 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම ජනවාරි 15දා සිදුකරන බව අ


නිල ඇඳුම් වව්චර් වලංගු කාලය දිගු කරයි

views : 12
January 10, 2018 10:06 am

පාසල් සිසුන් සඳහා නිලඇඳුම් ලබා ගැනීමට දී තිබූ වවුචර්වල වලංගු කාලය