පුවත්

ලෝක ජනගහනය කෝටි 100කින් වැඩි වෙයි

views : 14
June 22, 2017 08:20 pm

 ලෝක ජනගහනය ඉදිරි වසර 13 ඇතුළත කෝටි 100කින් වැඩිවනු ඇතැයි එක්සත් ජාත


තඹුවා ඇල්ලීම තහනම්

views : 11
June 22, 2017 10:58 am

'තඹුවා නැමැති මීටර් 20ක් පමණ ගැඹුරු මුහුදේ ගල්පර ආශ්‍රිතව වෙසෙන


එක්සත් ජාතීන්ගේ ඉහළ තනතුරක් ශ්‍රී ලංකාවට

views : 35
June 21, 2017 03:39 pm

ශ්‍රී ලංකාවේ ජයත්මා වික්‍රමනායක මෙනවිය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන


ආපදාවට පත් සිසුන්ට උසස්පෙළ විභාගයට අවස්ථා 4ක්!

views : 19
June 20, 2017 04:15 pm

මෙවර අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී  සිටීමට නියමිතය ආපදා තත්ත්වය හේ


ආපදා පෙදෙස්වල උසස් පෙළ සිසුන්ට නොමිලේ ප්‍රශ්නපත්‍ර කට්ටලයක්

views : 4
June 20, 2017 04:09 pm

ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත් ප්‍රදේශවල මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ස


ප්‍රංශ නාවික නෞකා 2 ක් කොළඹට

views : 14
June 20, 2017 01:32 pm

ප්‍රංශ නාවික හමුදාවට අයත් ‘මිස්ට්‍රල්’ සහ ‘කෝබට්’ 


උසස් පෙළ අවසන්වූ සැණින් සරසවියට ඇතුල්වන්න යෝජනාවක්

views : 5
June 20, 2017 09:38 am

අපොස උසස් පෙළ විභාගය අවසන් වී මාස හයක් ඇතුළත විශ්ව විද්‍යාලවලට සි


ජාතික පාසල් ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට ඇමති උපදෙස්

views : 11
June 19, 2017 06:44 pm

සියලුම ජාතික පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කරන ලෙස අධ්‍ය


බස්නාහිර මුහුදු සීමාවේ ජලජීවි පර්යේෂණයක්

views : 6
June 19, 2017 12:06 pm

වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය ඉදි කිරීමේ දී මුහුදෙන් වැලි ලබා ගන්නා නිසා එම


ඩෙංගු මර්දනයට ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් බැක්ටීරියාවක්

views : 11
June 19, 2017 12:05 pm

ඩෙංගු මදුරුවන් විනාශ කිරීම සඳහා ඔස්ට්‍රේලියාව සොයාගෙන ඇති නව බැක