පුවත්

ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණ ගැන පැහැදිලි කිරීමක්

views : 13
October 19, 2018 01:57 pm

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කඩඉම් ලකුණු පිළිබඳව විභාග කොමසාරි


සුරක්ෂා ගැන නොමග යැව්වොත් නීතිය

views : 5
October 19, 2018 01:35 pm

සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණාවරණය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව නොමඟයවමින් සිදුකරණ අස


රම්බා විහාරයෙන් ඉරියව්ව නිරූපිත සුවිශේෂී බුදු පිළිම ශීර්ෂයක් හමුවෙයි

views : 15
October 16, 2018 04:11 pm

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් අම්බලන්තොට රම්බා විහාර පරිශ්‍රයේ


මානසික සෞඛ්‍ය ගැටළුවලට විසඳුම් ගන්න 1926

views : 12
October 16, 2018 09:01 am

ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ උපකාර දුරකථන සේවාවක් හඳුන්වා දීමට සෞඛ


විද්වතුන්ගේ ද සහාය ලබාගනිමින් අධ්‍යාපන පද්ධතිය නවීකරණයට පියවර

views : 10
October 15, 2018 11:37 am

විෂය මාලා සංශෝධනය කරමින්, විෂය අන්තර්ගතයන්හි හඳුනාගත් වෙනස්කම් සි


මහදැරු සෝමදේවගේ දැනුම පරික්ෂා කිරීමට පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ හපනෙක් නැතිලු

views : 25
October 14, 2018 01:53 pm

පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා විසින් සිදුකරන ලද


රජරට වෛද්‍ය පීඨ සිසුන්ගේ විභාග නවතී

views : 14
October 11, 2018 03:30 pm

දිරි දීමනා ගෙවීම අත්හිටුවීම පිළිබඳව විරෝධය පළකරමින් රජරට විශ්වවි


විද්‍යුත් මාධ්‍යය පරිහරණයෙන් මොළයට හානි සිදුවිය හැකියි

views : 19
October 11, 2018 01:48 am

අන්තර්ජාලය සහ විද්‍යුත් මාධ්‍යය බොහෝ වේලාවක් පරිහරණය කිරීමෙන් ම


විද්‍යාපීඨ බඳවා ගැනීම් දෙගුණ කිරීමට යයි

views : 47
October 09, 2018 09:30 pm

සියලුම ජාතික පාසල්වල ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීමට අදාළ ගැසට් නි


ආපදාවට පත් ප්‍රදේශවලපාසල් පැවැත්වීමේ තීරණය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට

views : 6
October 09, 2018 05:05 pm

පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් ගංවතුර සහ නායයෑම් තත්ත්වයන්


දින පොත