ටියැන්වෙන් ඒක පළමු කක්ෂීය නිවැරදි කිරීම කරයි

2021 ජනවාරි මස 22 පෙ.ව. 04:33 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

චීනයේ අඟහරු ගවේෂණය වන ටියැන්වෙන් -1 ඉරිදා උදෑසන එහි පළමු කක්ෂීය නිවැරදි කිරීම සාර්ථකව සිදු කළ බව චීන ජාතික අභ්‍යවකාශ පරිපාලනය (සීඑන්එස්ඒ) පවසයි.

 කක්ෂීය නිවැරදි කිරීම සිදු කිරීමෙන් පසුව එය අඟහරු දෙසට ගමන් කිරීම ආරම්භ කළේය. පරීක්ෂණයේ සියලුම පද්ධති හොඳ තත්ත්වයේ පවතින බව චීන ජාතික අභ්‍යාවකාශ පරිපාලනය පවසයි. 

කක්ෂීය නිවැරදි කිරීමට පෙර අඟහරු ගවේෂණය පැය 230 කට වඩා වැඩි කාලයක් අභ්‍යවකාශයේ ගමන් කර ඇති අතර එය පෘථිවියේ සිට කිලෝමීටර් මිලියන 3 ක් පමණ ඈතින් විය.

 ටියැන්වෙන් 01 මාස 6 කට වඩා වැඩි කාලයක් තුළ අඟහරු ග්‍රහයා වෙත කක්ෂීය නිවැරදි කිරීම් කිහිපයකට භාජනය වනු ඇතැයි සීඑන්එස්ඒ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

 සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය පිළිබඳ ග්‍රහලෝක ගවේෂණයේ පළමු පියවර ගනිමින් චීනය අඟහරු ගවේෂණය ජූලි 23 වන දින දියත් කරන ලදී.

 අඟහරු ගවේෂණය 2021 පෙබරවාරි මාසයේදී රතු ග්‍රහලෝකයට ලඟාවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කක්ෂයට ඇතුළු වූ පසු, ගොඩබෑමට පෙර අපේක්ෂක ගොඩබෑමේ ස්ථාන සමීක්ෂණය කිරීමට තවත් මාස දෙක තුනක් ගත වේ.

දින පොත