දහම් පාසල් විවෘත කිරීම 11දායින් පසුව එළැඹෙන ඉරිදා

2021 මාර්තු මස 05 පෙ.ව. 09:58 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

රජයේ පාසල් නැවත විවෘත කිරීමට ගත් තීරණයත් සමග බෞද්ධ දහම් පාසල්ද ජනවාරි 11 දායින් පසුව එළැඹෙන ඉරිදා දිනයේදී ආරම්භ කරන බව බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් නිවේදනය කරයි.

දින පොත