‘බලාපොරොත්වේ මල් 2019‘ ඉකිබානා මල් ප්‍රදර්ශනයදා...

2021 ජනවාරි මස 22 ප.ව. 03:02 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

ඉකිබානා ජාත්‍යන්තරයේ ශ්‍රී ලංකා 262 කණ්ඩායම සංවිධානය කළ 11 වැනි ඉකිබානා මල් සැකසුම්  ප්‍රදර්ශනය කොළඹ රමාදා හෝටල් පරිශ්‍රෙය්දි Blossoms of Hope – 2019’. නමින්  ප්‍රවීන ඉකිබානා කලා ශිල්පීයකු සහ ගුරුවරයකු වන ක්‍රිස්ටෝපර් ලිම්, රිජි, (Christopher Lim, Riji)  මහතාගේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති අකිරා සුජියාමා (Akira Sugiyama) මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ විය. ශ්‍රී ලංකා ජපාන මල් සැකසුම් ශිල්පිනියන් රැසක් ප්‍රදර්ශනයට නිර්මාණ ඉදිරිපත් කර තිබිණි.
තිලක් ඉන්දික-----------

ඡායාරූප- රුෂිරු තරංග

   

දින පොත