බීජිංහි මුහුණු ආවරණ පැළදීම අනිවාර්ය නෑ

1970 ජනවාරි 01 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා - 95  

චීනයේ අගනුවර වන බීජිං හි මුහුණු ආවරණ නොමැතිව මිනිසුන්ට නිදහසේ හුස්ම ගැනීමට හැකි බව බීජිං රෝග නිවාරණ හා පාලන මධ්‍යස්ථානයේ ඉරිදා නිකුත් කළ නව මාර්ගෝපදේශයන්හි දැක්වෙයි.

කොවිඩ් 19 වසංගතය ආරම්භ වී මාස ගණනාවකට පසුව මෙසේ මුහුණු ආවරණ පැළදීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බවට වන මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කළේය.

කෙසේ වෙතත් සමාජය හා ගැටීමේදී තවදුරටත් සමාජ දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කර ගත යුතු බවද එම මාර්ගෝපදේශයන්හි දැක්වෙයි.

දින පොත