වන උයන් තුළට පොලිතින් ගෙනයාම සපුරා තහනම්

2020 ඔක්තෝබර් මස 21 පෙ.ව. 05:05 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන වනෝද්‍යාන හා රක්ෂිත වනාන්තර තුළට පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් වර්ග ගෙන යාම හෙට (04) සිට සපුරා තහනම් කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබේ.

ස්වභාවික රක්ෂිත, ජාතික  උද්‍යාන හා ලෝක උරුම රක්ෂිත  තුළට පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් ගෙන යාම මේ අනුව සපුරා තහනම් වේ. ප්ලාස්ටික්  බෝතල්, පොලිතින් ආහාර ඇසුරුම් හා වෙනත් පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය එම වනාන්තර තුළට ගෙන යාම⁣ට ඉඩ නොදෙන බව වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව  පවසයි.

(ඉන්දික සෙනෙවිරත්න)

 

දින පොත