පුවත්

ගැහැණු දරුවන් වැඩි කාලයක් ගෙදර වැඩට

views : 55
October 09, 2016 08:19 am

ගැහැණු දරුවන් වැටුප් නොලබා ගෙදර දොරේ කටයුතු වෙනුවෙන් වැඩි කාලයක්


නාවික හමුදාවේ ඇරෝ යාත්‍රා සෙඩ්රික් ලෙස නම් කරයි

views : 66
October 08, 2016 03:24 pm

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ විශේෂ යාත්‍රා බලඝණයේ සම නිර්මාතෘ වශයෙන


නොබෙල් සාම ත්‍යාගය කොළොම්බියානු ජනපතිට

views : 98
October 07, 2016 04:25 pm

2016 වසරේ නොබෙල් සාම ත්‍යාගය හිමිකර ගැනීමට වත්මන් කොලොම්බියානු ජන


සෑම පාසලකටම කැඩෙට් අනිවාර්යයි

views : 62
October 07, 2016 03:42 pm

සෑම පාසලකටම ශිෂ්‍යභට බළකායක් පවත්වාගෙන යාම (කැඩෙට්) අනිවාර්ය කරන


 තීන්ත, වාර්නිෂ් වැනි ද්‍රාවණවල සියලු තොරතුරු ඕනෑ නීතිය ජනවාරි 01 සිට ක්‍රියාත්මකයි

views : 69
October 07, 2016 07:38 am

  ගොඩනැගිලි කර්මාන්තය සඳහා යොදාගන්නා සියලුම තීන්ත, වාර්නිෂ් වහැටන් ගුරුවරුන් ඇගයෙති

views : 44
October 06, 2016 03:05 pm

හැටන් කලා අධ්‍යාපන කාර්යාලය යටතේ පාලනය වන පාසල්වල අධ්‍යාපන කටයු


පළමු පියාසැරිය අද ජේ.ඩී.ඒ. පෙරේරා කලාගාරයේ දී

views : 75
October 06, 2016 02:44 pm

දෙහිවල ඇලීතියා ජාත්‍යන්තර පාසලේ 08 සහ 09 ශ්‍රේණිවල අධ්‍යාපනය ලබන ස


සෑම පාසලකම පාසල් පාරිභෝගික කව

views : 34
October 06, 2016 02:33 pm

විවිධාකාර වූ විෂමාචාර ක්‍රියාවන් මගින් පාරිභෝගිකයන් සූරාකන හා ර


ලොව පුරා මිලියන 69ක ගුරු පුරප්පාඩු යුනෙස්කෝ සංවිධානය පවසයි

views : 70
October 06, 2016 02:19 pm

වසර 2030 පමණ වන විට ලොව පුරා ගුරුවරුන් මිලියන 69 කගේ පුරප්පාඩුවක් පවතින


දින පොත