ශ්‍රමදානයක්

2021 මාර්තු මස 05 පෙ.ව. 09:02 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

එම්.එම්. නෙත්මි සංජුලා
07 වැනි ශ්‍රේණිය,
හ/කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ මහ විදුහල, අම්බලන්තොට.

දින පොත