කවි

ගුරැ මෑණියනි

views : 5
January 09, 2018 10:58 am

පුරා වසරක් මුළුල්ලේ විටෙක මවක සේ සෙනෙහසින් ද තවත් විටෙක මිතුරියක


වලාකුළෙන් ගිය ගමනක්

views : 5
January 09, 2018 10:55 am

පෙරදා රුයේ කවියක් ලියමින් සිටි     මා ගැස්සී ගියේ සීත යමක් ඇඟ &nbs


අම්මා

views : 3
January 02, 2018 11:16 am

ලේ කිරි කර පෙව්     අම්මා පාසල් ගෙන යන     අම්මා ආදරයෙන්


ගුරැතුමිය

views : 6
January 02, 2018 11:10 am

දහසක් නෙතු ඇය හංගා දහසක් සිතිවිලි මට දුන්නා ඔබේ දයාබර වදන් තුළින්


සැඳෑව

views : 7
January 02, 2018 11:02 am

      සියොතුන් අලස වෙලා ගං මිටියාවත දසත     පුරා


පිය සෙනෙහස

views : 4
January 02, 2018 10:57 am

මගේ පියා මට යහ මඟ යන්න     කියයි ඔහුගෙ පැතුම් මා සිතහා බැඳී   


ගසෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන

views : 8
January 02, 2018 10:30 am

          රස ගුණ පිරි කෑම අපට නිතරම දෙන්නේ


සැරසෙයි සැණකෙළියට

views : 9
December 08, 2017 08:58 pm

නැඟෙයි හිරැ දෙවිඳු උදයත් ගෙන     නිතින පිපෙයි නෙක කුමුදු සුවඳත


ඩෙංගු උවදුරෙන් වැළකෙමු

views : 12
October 26, 2017 04:32 pm

පොලිතින් කසළ පරිසරයට ඇයි     දෙන්නේ ඩෙංගු මදුරැවන් ට නිවහන්  


සිංහල ගුරැතුමී

views : 34
October 26, 2017 04:05 pm

  රස කවි ගොතා අපහට ගෙනහැර     පෑවා ආදරයෙන් ඔබ අප හිස