කවි

කරැණාව

views : 1
April 20, 2018 08:53 pm

මිලදී මිලට ගත හැකි යම් දේ ඇත් ද ජීවිත ඔට්ටු වන්නේ මුදලින් නොවෙද මි


හිරැ නැග එද්දී..

views : 0
April 20, 2018 08:52 pm

උදෑසනම හිරැ කන්දෙන් නැගගෙන     එනවා කුකුළ් හාමි කුක් කුක් කියා


මගෙ මවුබිම

views : 1
April 20, 2018 08:51 pm

මහ සයුරෙන් වට වී ඇති මගේ     මවුබිම සිරි ලංකාව යැයි නම් ලද මගේ  


රාත්‍රියක අසිරිය

views : 0
April 20, 2018 08:50 pm

සඳු කුමරා අහස උඩින් මතු වී     එන්නේ පුංචි පුංචි තරැ කැට සඳ වට  


සිහින දකින අම්මා

views : 0
April 20, 2018 08:49 pm

හැන්දෑවේ ගෙයි පිල උඩ වාඩි වෙච්චි පුංචි සිතට තරැ ගානේ ඇවිදින්නට ප


පුංචි මකුළුවා

views : 0
April 20, 2018 08:48 pm

ලස්සන ලස්සන රටා     වියන්නේ පුංචි මකුළුවා නැටුම්     නටන්න


විදු පියස

views : 1
April 20, 2018 08:44 pm

දහසක් දේ  පතා රජ වන්නට පෙරැම් පුරා සතුටක් ලබා හෙට දින ඉණිමං තනලා


ගලන මැණික

views : 1
April 20, 2018 08:43 pm

නිල්වන් ජලධාරා ගෙන වඩිනවා     තාලෙට සන්සුන් වී පෙණ කැටි විසුරැ


රාත්‍රිය

views : 5
April 17, 2018 05:20 pm

හඳ පායන්නේ එළිය ලැබෙන්නේ හඳේ තනිය මකන්නටයි තරැ පායන්නේ කුරැල


නව දවසක්

views : 6
April 17, 2018 05:13 pm

හිරැ කුමරා උදෑසනම එබී     බලනවා කුරැලු පැටවු කිචි බිචි ගා ගීත &nbs