අසරණ වටු කිරිල්ලිය

2021 මාර්තු මස 03 පෙ.ව. 03:58 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

රළු පොළොව 
රළු සුළඟ
රළු මිනිසුන්
හිරැ රුස් විඩා ගෙන දේ
සිතට මෙන් ම කයට ද
කිමද මේ ජීවිතය
පැටවු නැති
සැමියකු ද නැති
සැම තැනින් ම එලවා
උදුරා ගත්හ බිත්තර
මිනිස්සු
අරමුණක් නැතිව
ඔහේ දුකින් 
පියඹා යයි
මරණය වෙතට
ඇය...

ඩබ්ලිව්. ජී. එන්. කල්හාර
7 ශ්‍රේණිය,
මාර/නාරන්දෙණිය ජාතික  පාසල, මාතර.  

දින පොත