ඩෙවොන් දියඇල්ල

2021 මාර්තු මස 03 පෙ.ව. 04:45 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

 
 
සීතල සුළං හැම පැත්තෙන් හමන්නේ
එක යායට හරිත වර්ණයෙන් දිලිසෙන්නේ
ඈතින් ඈතට මනහර කඳු දිස්වන්නේ
ඩෙවොන් කුමරි කඳුකරයට සිරිය ගෙනෙන්නේ
 
පෙණ පිඩු නංවා ජලකඳ කඩා වැටෙන්නේ
ගල්පර අතරින් ඔබ කොහි සිටදෝ එන්නේ
ඔබේ දසුන අපේ නෙත්සිත් වසඟ කරන්නේ
ඩෙවොන් කුමරි කඳුකරයට සිරිය ගෙනෙන්නේ
 
තුරැලිය මත පිපි කුසුමන් බලා සිටින්නේ
සියොතුන්ගේ ගී නාදය දසත ඇසෙන්නේ
දියරුළි නංවා නිහඬව ගලා බසින්නේ
ඩෙවොන් කුමරි කඳුකåරයට සිරිය ගෙනෙන්නේ
 
චතුනි චමත්කා
6 ශ්‍රේණිය,
බප/කැල/මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය,
කඩවත.
දින පොත