හික්කඩුව මහජන පුස්තකාලයට බ්‍රේල් හා කථන අංශයක්

2021 මාර්තු මස 03 පෙ.ව. 03:51 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථම බ්‍රේල් හා කථන පුස්තකාලය හික්කඩුව මහජන පුස්තකාලයේ දී සීනිගම කුසුමාරාම පුරාණ මහා විහාරාධිපති, පරිවේණාධිපති පූජ්‍ය අකුරළ මංජුල තිස්ස හිමිපාණන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරැණි. 
මෙම අවස්ථාවට පැමිණි දෘශ්‍යාබාධිත ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් විසින් ගීතයක් ගායනා කරන අයුරැ සහ දකුණු පළාතේ දෘශ්‍යාබාධ අධ්‍යක්ෂක සම්පත් රත්නායක මහතා කථා කරන අයුරැ ඡායාරෑපවල දැක්වේ.


(සීනිගම මහානාම මංගලසිරි)

දින පොත