පාසල් ක්‍රීඩා පුවත්

ඉහළගම ගැමුණු මහ විදුහලේ ක්‍රීඩා උලෙළ දා

views : 3
March 22, 2018 04:32 pm

කොබෙයිගනේ අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයට අයත් ඉහළගම ගැමුණු මහා විද්‍යාලයේ 201


බිංගිරිය ශ්‍රී සරණංකර විදුහල් ක්‍රීඩා උලෙළේ ජය අරැණ නිවාසයට

views : 2
March 22, 2018 04:30 pm

බිංගිරිය ශ්‍රී සරණංකර ජාතික පාසලේ වාර්ෂික නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා තර


ශ්‍රී පාද ප්‍රාථමික විදුහල් ක්‍රීඩා උලෙළේ ජය මයුර නිවාසයට

views : 2
March 22, 2018 04:27 pm

  හැටන් ශ්‍රිපාද ප්‍රාථමික විදුහලේ නිවාසාන්තර මලල ක්‍රීඩා උත්


අඹගමුව මැදි විදුහලේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උලෙළ -මයුර නිවාසය ශුරතාව දිනයි

views : 2
March 22, 2018 04:14 pm

 හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් අඹගමුව මැදි විදුහලේ 2018 වාර්ෂික නිවාස


නුවරඑළිය යහපත් එෙඩ්රාගේ බාලිකා මහ විදුහල් ක්‍රීඩා උලෙළේ ජය - ශාන්ත ගේබ්‍රියල් නිවාසයට

views : 2
March 22, 2018 04:06 pm

නුවරඑළිය යහපත් එඩේරාගේ බාලිකා මහ විදුහලේ 2018 නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත


නුවරඑළිය අප ස්වාමිදූගේ ද්විතීය පාසලේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උලෙළ ග්‍රේබ්රියල් නිවාසයට ජය

views : 2
March 22, 2018 04:03 pm

නුවරඑළිය අප ස්වාමිදූගේ ද්විතීය පාසැලේ 2018 නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උලෙළ


නාගොල්ල සිද්ධාර්ථ මැදි මහ විදුහල් ක්‍රීඩා උලෙළේ ශූරතාව සුරම්‍ය නිවාසයට

views : 5
March 22, 2018 04:00 pm

උකුවෙල නාගොල්ල සිද්ධාර්ථ මැදි මහ විදුහලේ  නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උ


දකුණු ආසියාතික මේස පන්දු තරගාවලිය - රිදී, ලෝකඩ දිනූ කෑගලු බාලිකාවන්ට ඇගැයුම්

views : 2
March 22, 2018 03:54 pm

දකුණු ආසියාතික මේසපන්දු තරගාවලියේ රිදී පදක්කමක් හා ලෝකඩ පදක්කම් ද


දෙව්නද - ධම්සෝ පාපන්දු තරගයේ ජය ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට

views : 4
March 16, 2018 06:38 pm

අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විද්‍යාලය සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය ඉතිහාසයේ ප


ධර්මාශෝකයේ දිනුක ක්‍රිකට් වාර්තාවක් තබයි

views : 3
March 16, 2018 04:27 pm

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන උපුල් ත