පාසල් ක්‍රීඩා පුවත්

කටුකුරැන්ද රෝමානු කතෝලික විදුහලට එල්ලේ ද්විත්ව ජයක්

views : 4
October 12, 2018 02:41 pm

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් අතර පැවැත්වෙන &වෙරළ සටන* එල්ලේ තරගය කළුතර කටුක


බදුල්ල උඩවෙල රාජකීය විද්‍යාලයේ හිරැෂට චෙස් ජයක්

views : 4
October 08, 2018 04:00 pm

ශ්‍රී ලංකා පාසල් චෙස් තනි තරගයේ  අවුරැදු 9න් පහළ පිරිමි  මෙර


මත්තුමගල කරැණාරත්න බෞද්ධ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට සමස්ත ලංකා ජය රුසක්

views : 4
October 01, 2018 03:56 pm

සමස්ත ලංකා පාසල් කනිෂ්ඨ කරාතේ ශූරතා අවුරැදු 11 න් පහළ බාලිකා තරගාවල


ක්‍රීඩාවට උපන් හපන් පොතුපිටිය මහ විදුහලේ තෙවිඳු

views : 14
September 14, 2018 02:34 pm

කළුතර, පොතුපිටිය මහා විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන ඩී.තෙවිඳු සෆ්දිල් ශිෂ්


මිතුරැ සංග්‍රාම මංගල එක්දින ක්‍රිකට් තරගය - මත්තුමගල කරැණාරත්න බෞද්ධ විද්‍යාලයට ජය

views : 13
September 14, 2018 02:32 pm

මත්තුමගල කරැණාරත්න බෞද්ධ මහා විද්‍යාලය හා ගම්පහ තක්ෂිලා විදුහල අ


සොනාදි තරැල්යාට කරාතේ ජයක්

views : 11
September 14, 2018 02:27 pm

කරාතේ ශූරියක වන සොනාදි තරැල්යා සඳුත්මී විතානගේ ශිෂ්‍යාව මහරගම තර


කළුතර කලාප ක්‍රීඩා උලෙළ - සමස්ත ශූරතාව පානදුරට අනුශූරතාව කළුතරට

views : 5
September 14, 2018 02:15 pm

කළුතර කලාප ක්‍රීඩා උලෙළ කළුතර සිරිකුරැස විදුහල් ක්‍රීඩාංගණයේ දී


ආසියානු යොවුන් චෙස් තරගාවලිය - අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝකයේ සසිත්ට රන් පදක්කමක්

views : 5
September 14, 2018 11:34 am

තායිලන්තයේදී පැවති ආසියානු යොවුන් චෙස් තරගාවලියේ රන්  පදක්කම දි


ජාතික චෙස් ශූරයා - මිනුල් ජාතික චෙස් ශූරිය - සයුනි

views : 7
September 14, 2018 11:32 am

2017 ජාතික චෙස් ශූරයා ලෙස කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ මිනුල් දොලුවීර ද ජා


කඩිගමුව ප්‍රාථමික විදුහලේ නිවාසාන්තර තරගය දා

views : 5
September 14, 2018 10:07 am

කුලියාපිටිය අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් කඩිගමුව ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ


දින පොත