පාසල් ක්‍රීඩා පුවත්

සමස්ත ලංකා පාසල් බාලිකා දැල්පන්දු තරගාවලිය - 2018

views : 47
April 23, 2019 05:55 pm

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ක්‍රීඩා ඒකකය මගින් පැවැති 2018 සමස්ත ලංකා පා


කරඹේ මහ විදුහලට පාපන්දු ජයක්

views : 6
April 23, 2019 05:48 pm

මහව අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් දුෂ්කර පාසලක් වන යාපහුව, කරඹේ මහා විද්‍ය


සමස්ත ලංකා පාසල් බාලිකා දැල්පන්දු තරගාවලිය - 2018

views : 16
April 18, 2019 03:05 pm

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ක්‍රීඩා ඒකකය මගින් පැවැති 2018 සමස්ත ලංකා පා


වෙන්නප්පුව සාන්ත ජෝශප් වාස් ප්‍රාථමිකයේ ආන්ජලෝට රන් පදක්කමක්

views : 18
April 10, 2019 11:15 am

ශ්‍රී ලංකා කරාටේ දෝ සංගමයට වසර 43 ක් පිරීම නිමිත්තෙන් බණ්ඩාරගම නාගර


ගාල්ල ශාන්ත ඇලූවීෂියස් විද්‍යාලයට නව ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක්

views : 54
March 12, 2019 05:02 pm

ගාල්ල ශාන්ත ඇලුවීෂියස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා සංකීර්ණය හා පිහිනුම්


වීරපුරන්අප්පු විදුහලට ලෝකඩ පදක්කම් තුනක්

views : 21
March 05, 2019 06:59 pm

21 වැනි සමස්ත ලංකා පාසල් ආධුනික ජූඩෝ තරගාවලිය ගම්පොළ ද. මු. ජයරත්න ශා


8 වැනි ආසියාතික සයිලන් හයිට් කරාතේ තරගාවලිය ගාල්ල ඇලවීෂියස් විද්‍යාලයේ සොනාල්ට රන් පදක්කමක්

views : 18
March 01, 2019 01:15 pm

  මැලේසියාවේ ක්වාලාලම්පූර් හි පැවැති 8 වැනි ආසියාතික සයිලන් හයිට


මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහලේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙල දා...

views : 37
February 19, 2019 10:47 am

මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහලේ 140 වැනි වාර්ෂික මලල ක්‍රීඩා උත්සවය විදු


පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ (2019) වාර්ෂික ක්‍රීඩා උළෙල

views : 20
February 12, 2019 01:25 pm

පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ වාර්ෂික ක්‍රීඩා උළෙල පසුගියදා විදින පොත