වීඩියෝ

අනෝරා වැස්සෙත් වැඩේ අත් නොහැරිය සිසුවෝ

11 February 2019 - 76   - 0

මතුගම ආනන්ද ශාස්ත්‍රිල ජාතික පාසලේ නිවාසාන්තර ක්‍රිඩා උළෙල මතුගම මහජන ක්‍රිඩා පිටියේදී උත්කර්ශවත් අන්දමින් පැවැත්වීමට විද්‍යාලයේ සියලූම දෙනා එකමුතුවෙන්  කටයුතු කළේය.

මතුගම කලාප අධ්‍යාපන අධයක්ෂ ලාල් දිසානායක මහාතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මේ සඳහා වෙඩි තැබීමේ ක්‍රිඩාවේ ජාත්‍යන්තර විනිසුරු සහ පදක්කම් ලාභී විනිසුරු ඩන්කන් ප්‍රසන්න රත්නායක මහාතා ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් එක් විය.

  Comments - 0

දින පොත