අනුන්ගේ සාර්ථකත්වයට ද්වේෂ කිරීම, ඊර්ෂ්‍යා කිරීම නොව-උත්සහයෙන් කැපවීමෙන් වැඩ කොට තමුනුත් සාර්ථක ප්‍රථ

2021 ඔක්තෝබර් මස 25 පෙ.ව. 06:09 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

inddi-FT indi

දින පොත