බාලදක්ෂිකා

ආගන්තුක ඩ්‍රෝන යානා

views : 75
August 19, 2019 11:47 am

ලෝකයේ අලුත් වන දැනුම දිනෙන් දින බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයට එකතු වෙයි. මෙහ


අපේ උරුමය දායාද කරමු

views : 63
August 06, 2019 05:43 pm

පසුගිය ජූලි 22 වෙනිදා ආරම්භ වුණු 24 වැනි ලෝක බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය ලෝක


ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයට පාපන්දු ශූරතාවක්

views : 17
August 06, 2019 05:03 pm

2018 දකුණු පළාත් පාසල් ක්‍රීඩා උලෙළේ වයස අවුරැදු 20 න් පහළ පාපන්දු ශූර


බාල දක්ෂිකාවන්ට ප්‍රායෝගික පුහුණු කඳවුරක්

views : 168
August 02, 2019 12:20 pm

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සංවිධානය කෙරැණු බ


සිඟිත්තන්ට ලී අශ්වයෙක්

views : 41
August 02, 2019 11:01 am

වැඩිහිටි බාලදක්ෂ කඳවුරක් පැවැත්වෙන අවස්ථාවකදී තෝරා ගත් දිනයක් කු


පාපිස්සක් නිවසේ දී හදමු

views : 111
August 02, 2019 10:57 am

බාලදක්ෂ ක්‍රමයට පා පිස්සක් සාදා ගන්නා අයුරැ මෙහි දක්වා ඇත. මේ සඳහා


කඳවුරේ දී ග්‍රිල් කරමු

views : 62
August 02, 2019 10:54 am

එළිමහන් බාලදක්ෂ කඳවුරක බාලදක්ෂයෝ ආහාර පිසීමේ දී විවිධ ක්‍රම භාවි


ලෝක ජම්බෝරියට යන අපේ බාලදක්ෂයෝ ජනපති හමුවෙති

views : 60
August 02, 2019 10:50 am

ඇමරිකාවේ පැවැත්වෙන ලෝක බාලදක්ෂ ජම්බෝරියට සහභාගී වීමට නියමිත ශ්‍


ගුවන් ක්‍රියාකාරකම් බාලදක්ෂ පුහුණුව

views : 83
July 23, 2019 12:05 pm

බාලදක්ෂ කඳවුරක හෝ ජම්බෝරියක බාලදක්ෂ ක්‍රියාකාරකම් ස්ථානගත කරන්න


බාලදක්ෂ බළඇණි ලාංඡන එළිදකී

views : 41
July 16, 2019 11:16 pm

24 වෙනි ලෝක බාලදක්ෂ ජම්බෝරියේ තවත් ආකර්ෂණීය සිදුවීමක් වාර්තා වෙයි.


ලෝක ජම්බෝරි ලාං‘ඡන නැවත මුද්‍රණය කරයි

views : 34
July 16, 2019 11:10 pm

වර්ෂ 1920 සිට මේ දක්වා පැවැත්වු ලෝක බාලදක්ෂ ජම්බෝරි 24 ක නිල ලාංඡන මෙවර


මිත්‍රත්ව ගැටය ලෝකයට ගෙන යමු

views : 155
July 11, 2019 09:01 pm

මිතුරැකම සංකේතවත් කරන ගැටයක් බාලදක්ෂයින්ට හඳුන්වා දී ඇත. එම ගැටය ක


බාලදක්ෂයින් හට ප්‍රයෝජනවත් ලිප්

views : 283
July 02, 2019 09:30 pm

එළිමහනේ දිවි ගෙවන බාලදක්ෂයින් හට ප්‍රයෝජනවත් ලිප් වර්ග කිහිපයක්


බීම බටෙන් රොකට් යවමු

views : 67
July 02, 2019 09:26 pm

පෝතක බාලදක්ෂයින් හට වඩාත් සුදුසු මෙම ක්‍රියාකාරකම සඳහා අවශ්‍ය ව


ලෝක ජම්බෝරි ක්‍රියාකාරකම් පදක්කම නිකුත් වෙයි

views : 46
July 02, 2019 09:22 pm

නොබෝ දිනකින් පැවැත්වෙන ලෝක බාලදක්ෂ ජම්බෝරියේ ක්‍රියාකාරකම් පදක්


කුඩාරම නැවත ගැලවීම

views : 61
July 02, 2019 09:12 pm

දින කිහිපයයකින් පසු බාලදක්ෂ කඳවුර අවසන් වන දිනයේ කූඩාරම් ගලවා නිව


කූඩාරමක් තනිව ඉදිකරන්නේ මෙහෙමයි

views : 88
July 02, 2019 09:10 pm

බාලදක්ෂ පදක්කම් සමත් කරනූ ලබන අවස්ථාවකදී කූඩාරමක් තනිව ඉදිකරන ආකා


විශාලම කඳවුරු දොරටුව ඉදිවෙයි

views : 53
July 02, 2019 09:01 pm

 බාලදක්ෂ කඳවුරැ ඉතිහාසයේ ඉදිකළ විශාලතම කඳවුරැ පිවිසුම් ද්වාරය ම


කඳවුරේ ලී මිටිය ගැනයි !

views : 99
June 24, 2019 04:35 pm

කූඩාරමේ කූඤ්ඤ පොළවට ගිල්වීමට සහ කාලීන උපකරණ තැනීමට ලී මිටියක් අවශ


මේ සූදානම්ව සිටිය යුතු කාලයයි

views : 46
June 17, 2019 09:44 am

බාලදක්ෂයාගේ ආදර්ශ පාඨය සූදානම්ව සිටිනු යන්නයි. එබැවින් සියලු බාලද


ස්ටීවන්ස් දිනය අත ළඟයි

views : 54
June 17, 2019 09:40 am

දේශීය දරැවන් වෙත බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය හඳුන්වා දීමේ පුරෝගාමීයා ව


කඳවුරේ කැට පෝලය ගැනයි

views : 83
June 17, 2019 09:34 am

එළිමහන් බාලදක්ෂ කඳවුරක දිවි ගෙවන බාලදක්ෂ ඔබට සිදුකළ හැකි එළිමහන්


තාක්ෂණික ඇටවුම් බාලදක්ෂ විද්‍යාවට එකතු කරගනිමු

views : 96
May 28, 2019 11:08 pm

සිඟිති බාලදක්ෂයින් ඇතුළු පෝතක බාලදක්ෂයින් හට සුදුසු මෙම ක්‍රියා


කඳවුරේ ඉදල අලුත් ක්‍රමයකට හදමු

views : 127
May 28, 2019 11:03 pm

කඳවුරු බඳින බාලදක්ෂයින් තම කඳවුරැ භූමිය සෑම දිනක දීම පිරිසුදු කළ ය


බාලදක්ෂ ක්‍රමයට මූඩි ගලවනයක් හදමු ‍

views : 93
May 23, 2019 09:29 pm

එළිමහන් දිවියකට ප්‍රියකරන බාලදක්ෂයින් හට ඔවුන්ගේ දැනුමට අලුත් ද


ලී කුට්ටි හාන්සි පුටුව

views : 65
May 23, 2019 09:26 pm

බාලදක්ෂයින් එළිමහන් කඳවුරැ බඳින විට ඔවුන්ගේ කාලීන අවශ්‍යතා ඉටු ක


කඳවුරු සිතියම කඳවුරට වැදගත් ඇයි ?

views : 81
May 23, 2019 09:23 pm

බාලදක්ෂයින් කඳවුරැ බැඳීමට තෝරා ගන්නේ ඔවුන් හට නුහුරැ නුපුරැදු ප්&zw


බාලදක්ෂ වඩු මඩුව

views : 148
May 10, 2019 02:30 pm

අත්හුරුව ප්‍රවීණතා පදක්කමේ දී බාලදක්ෂයින් වෙත උපකරණ භාවිතය උ


කඳවුරට සුදුසු ව්‍යායාම

views : 94
May 10, 2019 02:24 pm

එළිමහන් බාලදක්ෂ කඳවුරක දී සෑම දිනකම උදෑසන කාලයේ දී බී.පී.ව්‍යායාම


මහා සංස්කෘතික මංගල්‍යයට ලෝක ජම්බෝරි බිම සූදානම්

views : 115
May 10, 2019 02:19 pm

සංස්කෘතිය යනු යම් රටක ජාතියක් හෝ ජන කොට්ඨාසයක පිළිගත් සම්ප්‍ර


දින පොත