චීන කෙටි - චිත්‍රපට දැක්මක් සහ දේශනයක්

2021 ජුනි මස 18 පෙ.ව. 07:11 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

චීන කෙටි-චිත්රපට දැක්ම සහ දේශනය සැප්තැම්බර් මස 09 වන දින සවස 06ට ජාතික චිත්රපට සංස්ථාවේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ. මෙම අවස්ථාවට චීනයේ සිට පැමිණි කෙටි-චිත්රපටකරුවන් ද සහභාගීවීමට නියමිතයි.

දින පොත