සැඳෑ අසිරිය

2021 පෙබරවාරි මස 26 පෙ.ව. 10:05 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

හිරැ රුස් අතු පතර විදා පොළොව සිප ගනිද්දී කැදලි කරා යන සකලයින්ගේ නද දසත පුරා රුව්පිළිරුව් දෙන්නට විය. කෙළිදෙළෙන් සිටින කුඩා ළමුන්ගේ කෑකෝ ගැසීම් ද එයට නොදෙවැනි ය. රක්ත වර්ණ හිරැ ගිනි රශ්මියෙන් බබළමින් සිටියි. ළා සඳ නැගීමට ඔන්න මෙන්න කියා අහස් කුස රිදී පැහැයෙන් යුක්තව ඇත. ගඟ බැස ස්නානයෙහි යෙදෙන වැඩිහිටියෝ මෙගොඩ එමින් සිටිති. ජල ක්‍රීඩාවෙහි නියුතු ළමුන්ට සන්ධ්‍යාව තමන්ගේ ම කෙළි බිමක් විය. 

නයුරැ නිත්ම
6 ශ්‍රේණිය,
බප/ගම්/ බණ්ඩාරවත්ත පරාක්‍රම මහා විද්‍යාලය, ගම්පහ.

දින පොත